Over ons

Eeuwfeest 12 november 2021

Op vrijdag 12 november 2021 hoopt de Liturgische Kring haar Eeuwfeest te vieren, voor zover dat nu m.b.t. de coronapandemie te bezien valt, gewoon fysiek.   Op de dag van het Eeuwfeest verschijnt een rijk geïllustreerd jubileumboek, geschreven door de musicologe drs. Mieke Breij, waarin de geschiedenis van de Liturgische Kring vanaf het ontstaan tot nu toe wordt beschreven.

De viering van het eeuwfeest vindt plaats in de Kloosterkerk in Den Haag.

De dag opent met een viering van Schrift en Tafel om 10.30 uur.

Aansluitend wordt het jubileumboek gepresenteerd en worden, zo mogelijk, de eerste exemplaren aangeboden aan o.a. een vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag, de geboorteplaats van de Kring en van verschillende kerkgenootschappen.

Na de lunch wordt een symposium gehouden, met als thema De Liturgische Kring in het krachtenveld van kerk, theologie en cultuur.  Inleiders op het symposium zijn: Jan Hage, organist van de Domkerk te Utrecht, Liturgie en kerkmuziek; Kees van der Ploeg, em. hoogleraar Kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen, Liturgie en kerkarchitectuur en Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek en rector van de Protestantse Theologische Universiteit en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tübingen, Liturgie en Theologie. 

Het eeuwfeest wordt afgesloten met een receptie.

De viering van Schrift en Tafel is vrij toegankelijk. Voor de programma onderdelen na de viering van Schrift en Tafel is opgave noodzakelijk.  Men kan zich tot uiterlijk 31 oktober a.s. opgeven door het overmaken van € 25, 00 op giro NL 60 INGB 0000724500 t.n.v. Liturgische Kring.

 

Jubileumboek bestellen

Het boek jubileumboek verschijnt, zoals reeds gemeld, op 12 november bij de viering van het eeuwfeest. De verkoopprijs van het boek is € 27,50, maar het boek is (t0t 30 november a.s.) met € 5,00 korting  te bestellen op de website van KokBoekencentrum middels de volgende link:  https://www.boekenwereld.com/mieke-breij-de-kerk-is-wat-ze-viert. Vermeld in het winkelmandje dan de kortingscode  904-11192 (inclusief streepje), dan wordt de prijs aangepast. Na verschijnen  wordt het boek dan thuisgestuurd.

 

 

 

Waar de Liturgische Kring voor staat

De Liturgische Kring, voortgekomen uit de Liturgische Beweging in de Hervormde Kerk, is opgericht in 1921 en biedt een platform voor theologen en kerkmusici om gezamenlijk studie te maken van de liturgie in al haar veelkleurigheid.

De leden, afkomstig uit de breedte van de oecumene, volgen kritisch de liturgische ontwikkelingen in de kerken en reageren daarop in woord en geschrift.

De kerk is wat ze viert

Liturgie is niet wat wij hier en nu bedenken, gaat dieper en reikt wijder dan onze toevallige vormgevingen. Liturgie is om te beginnen een gegeven: we krijgen haar aangereikt. We stappen in een gebeuren dat groter is dan onze eigen tijd en smaak: een traditie van vieren door de eeuwen en wereldwijd.

In ons Visiedocument ‘De kerk is wat ze viert’ brengen wij kernachtig onder woorden waar naar onze stellige overtuiging liturgie voor staat.

Activiteiten

De Liturgische Kring komt in de regel vier keer per jaar bijeen in de Bergkerk te Amersfoort. Een deel van de inleidingen die in de loop van vele jaren gehouden zijn, zijn bewaard gebleven in de Lecciones.

Ook belegt de Kring studiedagen in samenwerking met het Genootschap voor Liturgiestudie. Op vrijdag 12 november 2021 hoopt ze haar eeuwfeest te vieren in de Kloosterkerk te Den Haag.

 

ANBI gegevens Liturgische Kring

De Liturgische Kring heeft als rechtsvorm ‘vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’ en heeft van de Belastingdienst een ANBI beschikking gekregen.

Naam ANBI: Liturgische Kring

RSIN/fiscaal nummer: 861553780

website: www.liturgischekring.nl

De jaarrekening 2020 is in januari 2021 aan de leden voorgelegd, maar doordat de kring vanwege corona fysiek niet bijeen geweest is, heeft de kascommissie nog geen oordeel kunnen geven. Dit staat geagendeerd voor de vergadering van september.

ANBI gegevens Steunfonds Liturgische Kring

De Stichting Steunfonds Liturgische Kring heeft, de naam zegt het al, als rechtsvorm ‘ stichting’.

Naam ANBI: Stichting Steunfonds van de Liturgische Kring in de Nederlandse Hervormde Kerk

RSIN/fiscaal nummer: 801981785

website: www.liturgischekring.nl

Een samenvatting van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 van de stichting worden binnenkort hier gepubliceerd. 

 

Bestuur

Drs. Henk Gols, voorzitter

Drs. Chris Schreuder, secretaris

Drs. Nico Pronk, quaestor

Dr. Hans Kronenburg, adviseur

Tabel 1

Test

Tabel 2

Test

Tabel 3

Test

Tabel 4

Test