Over ons

 

Waar de Liturgische Kring voor staat

De Liturgische Kring, voortgekomen uit de Liturgische Beweging in de Hervormde Kerk, is opgericht in 1921 en biedt een platform voor theologen en kerkmusici om gezamenlijk studie te maken van de liturgie in al haar veelkleurigheid.

De leden, afkomstig uit de breedte van de oecumene, volgen kritisch de liturgische ontwikkelingen in de kerken en reageren daarop in woord en geschrift.

De kerk is wat ze viert

Liturgie is niet wat wij hier en nu bedenken, gaat dieper en reikt wijder dan onze toevallige vormgevingen. Liturgie is om te beginnen een gegeven: we krijgen haar aangereikt. We treden in een gebeuren dat groter is dan onze eigen tijd en smaak: een traditie van vieren door de eeuwen en wereldwijd.

In ons Visiedocument ‘De kerk is wat ze viert’ brengen wij kernachtig onder woorden waar naar onze stellige overtuiging liturgie voor staat.

Activiteiten

De Liturgische Kring komt in de regel vier keer per jaar bijeen in de Bergkerk te Amersfoort. Een deel van de inleidingen die in de loop van vele jaren gehouden zijn, zijn bewaard gebleven in de Lectiones, elders op deze site te vinden.

Ook belegt de Kring studiedagen in samenwerking met het Genootschap voor Liturgiestudie. Op vrijdag 12 november 2021 heeft de Kring haar eeuwfeest gevierd in de Kloosterkerk te Den Haag.

 

ANBI gegevens Liturgische Kring

De Liturgische Kring heeft als rechtsvorm ‘vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’ en heeft van de Belastingdienst een ANBI beschikking gekregen.

Naam ANBI: Liturgische Kring

RSIN/fiscaal nummer: 861553780

website: www.liturgischekring.nl

Bestuur

Andries Stam, voorzitter

Anje de Heer, secretaris

ds. Klaas Holwerda, quaestor

ds. J.H. Uytenbogaardt, adviseur

Baten

 1. contributie leden
 2. corresponderende leden

 

Lasten

 1. bijeenkomsten
 2. bankkosten
 3. bestuur
 4. website

begroting 2024

 1. 2000,00
 2. 150,00
 3. —————
 4. totaal         2150,00

begroting 2024

 1.  1625,00
 2. 250,00
 3. 150,00
 4. 275,00
 5. —————
 6. totaal         2300,00

rekening 2023

 1. 2160,00
 2. 160,00
 3. ————
 4. totaal        2320,00

rekening 2023

 1. 1582,76
 2. 237,37
 3. 144,15
 4. 269,67
 5. —————–
 6. totaal       2233,95

ANBI gegevens Steunfonds Liturgische Kring

Het steunfonds van Liturgische Kring, voluit Stichting Steunfonds van de Liturgische Kring in de Nederlandse Hervormde Kerk is opgericht op 7 oktober 1991 en is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

RSIN/fiscaal nummer: 801981785

website: www.liturgischekring.nl