Over ons

Waar de Liturgische Kring voor staat

De Liturgische Kring, voortgekomen uit de Liturgische Beweging in de Hervormde Kerk, is opgericht in 1921 en biedt een platform voor theologen en kerkmusici om gezamenlijk studie te maken van de liturgie in al haar veelkleurigheid.

De leden, afkomstig uit de breedte van de oecumene, volgen kritisch de liturgische ontwikkelingen in de kerken en reageren daarop in woord en geschrift.

De kerk is wat ze viert

Liturgie is niet wat wij hier en nu bedenken, gaat dieper en reikt wijder dan onze toevallige vormgevingen. Liturgie is om te beginnen een gegeven: we krijgen haar aangereikt. We stappen in een gebeuren dat groter is dan onze eigen tijd en smaak: een traditie van vieren door de eeuwen en wereldwijd.

In ons Visiedocument ‘De kerk is wat ze viert’ brengen wij kernachtig onder woorden waar naar onze stellige overtuiging liturgie voor staat.

Activiteiten

De Liturgische Kring komt in de regel vier keer per jaar bijeen in de Bergkerk te Amersfoort. Een deel van de inleidingen die in de loop van vele jaren gehouden zijn, zijn bewaard gebleven in de Lecciones.

Ook belegt de Kring studiedagen in samenwerking met het Genootschap voor Liturgiestudie. Op vrijdag 12 november 2021 hoopt ze haar eeuwfeest te vieren in de Kloosterkerk te Den Haag.

Bestuur

Drs. Henk Gols, voorzitter

Drs. Chris Schreuder, secretaris

Drs. Nico Pronk, quaestor

Dr. Hans Kronenburg, adviseur

Translate »