Over ons

 

Waar de Liturgische Kring voor staat

De Liturgische Kring, voortgekomen uit de Liturgische Beweging in de Hervormde Kerk, is opgericht in 1921 en biedt een platform voor theologen en kerkmusici om gezamenlijk studie te maken van de liturgie in al haar veelkleurigheid.

De leden, afkomstig uit de breedte van de oecumene, volgen kritisch de liturgische ontwikkelingen in de kerken en reageren daarop in woord en geschrift.

De kerk is wat ze viert

Liturgie is niet wat wij hier en nu bedenken, gaat dieper en reikt wijder dan onze toevallige vormgevingen. Liturgie is om te beginnen een gegeven: we krijgen haar aangereikt. We treden in een gebeuren dat groter is dan onze eigen tijd en smaak: een traditie van vieren door de eeuwen en wereldwijd.

In ons Visiedocument ‘De kerk is wat ze viert’ brengen wij kernachtig onder woorden waar naar onze stellige overtuiging liturgie voor staat.

Activiteiten

De Liturgische Kring komt in de regel vier keer per jaar bijeen in de Bergkerk te Amersfoort. Een deel van de inleidingen die in de loop van vele jaren gehouden zijn, zijn bewaard gebleven in de Lectiones, elders op deze site te vinden.

Ook belegt de Kring studiedagen in samenwerking met het Genootschap voor Liturgiestudie. Zoals gemeld hoopt ze op vrijdag 12 november a.s.  haar eeuwfeest te vieren in de Kloosterkerk te Den Haag.

 

ANBI gegevens Liturgische Kring

De Liturgische Kring heeft als rechtsvorm ‘vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’ en heeft van de Belastingdienst een ANBI beschikking gekregen.

Naam ANBI: Liturgische Kring

RSIN/fiscaal nummer: 861553780

website: www.liturgischekring.nl

Bestuur

Ds. Henk Gols, voorzitter

Ds. Chris Schreuder, secretaris

Ds. Nico Pronk, quaestor

ds. J.H. Uytenbogaardt, adviseur

Baten

 1. bijdrage steunfonds 1)
 2. contributie leden
 3. bijdrage corresponderende leden
 4. viering Eeuwfeest/ uitg. jubileumboek

 

Lasten

 1. bijeenkomsten 2)
 2. bankkosten 3)
 3. drukkosten 4)
 4. website 5)
 5. Eeuwfeest

2021 (verslagjaar)

 1. 2000,00
 2. 2165,00
 3. 320,00
 4. 10840,00
 5. —————
 6. totaal         15325,00

2021 (verslagjaar)

 1.  440,00
 2. 138,10
 3. 223,85
 4. 140,35
 5. 12206,49
 6. —————
 7. totaal         13148,79

Begroting 2022

 1. PM
 2. 2000,00
 3. 75,00
 4. 3000,00
 5. ————
 6. totaal        5075,00

Begroting 2022

 1. 1600,00
 2. 150,00
 3. 0,00
 4. 140,00
 5. 12000,00
 6. —————–
 7. totaal       13890,00

[De gegevens over 2022 worden hier gepubliceerd na goedkeuring van de jaarrekening door de leden in de vergadering op 5 juni 2023]

Toelichting

 1. bijdrage van de Stichting Steunfonds Liturgische Kring
 2. kosten zaalhuur en inleider (in 2021 beperkt wegens corona)
 3. zakelijke rekening
 4. drukkosten Praktische Toespitsingen
 5. onderhoud website

ANBI gegevens Steunfonds Liturgische Kring

Het steunfonds van Liturgische Kring, voluit Stichting Steunfonds van de Liturgische Kring in de Nederlandse Hervormde Kerk is opgericht op 7 oktober 1991 en is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

RSIN/fiscaal nummer: 801981785

website: www.liturgischekring.nl

De samenvatting van de rekening en begroting 2020-2022 wordt zeer binnenkort hier gepubliceerd.